Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Läkare som var anställd av en stad. Stadsläkare fanns under svenska tiden och autonoma tiden i två kategorier: stadsfysikus (examinerad medicine doktor) och stadskirurg eller stadsfältskär (kirurgie magisters examen). Stadsläkarna utnämndes av regenten på magistratens förslag. Efter 1812 var kompetenskraven desamma som för provinsialläkare.

Finsk beskrivning

kaupunginlääkäri

Kaupungin palkkaama läääkäri. Ruotsin vallan aikana sekä autonomian aikana kaupunkilääkärit edustivat kahta kategoriaa: kaupunginlääkäri (ruots. ‘stadsfysikus’, vaatimuksena lääketieteen tohtorin tutkinto) sekä kaupunginkirurgi tai -välskäri (vaatimuksena kirurgian maisterin tutkinto).

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 232–233.

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1910 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 325.

Pesonen, Niilo , Terveyden puolesta – sairautta vastaan. Terveyden- ja sairaanhoito Suomessa 1800- ja 1900-luvulla , Porvoo: WSOY 1980 , 264.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 330.