Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ämbetstitel för stadsläkaren i Åbo 1821–1829. Titeln avskaffades då Helsingfors hade blivit huvudstad. Den sista huvudstadsläkaren utnämndes 1827. Vid sidan av huvudstadsläkaren verkade i Åbo en stadsläkare och provincialläkaren i Åbo och Björneborgs län som hade säte i staden.

Finsk beskrivning

pääkaupunkilääkäri*

Turun kaupunginlääkärin virkanimike 1821–1829

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1820, 1830.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Autonoma tiden

1800-tal

1820–1829