Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skriftligt avfattat utslag av lagman, på begäran av den berörda personen och mot en avgift (lösen). Senare blev dombrev en benämning på utdrag ur äldre dombok i ett civilt ärende, vanligen en tvist om fastighet. I mera allmän betydelse användes termen om rättsligt bindande diplomatisk akt.

Finsk beskrivning

kirjallinen tuomio, ote tuomiokirjasta

diplomaattinen asiakirja; Laamannin kirjallisesti laatima päätös, joka tehtiin asianosaisen pyynnöstä ja maksua vastaan. Myöhemmin tarkoitti myös vanhemmasta tuomiokirjasta pyydettyä otetta. Käytetään myös merkityksessä diplomaattinen asiakirja.

Källor

Modéer, Kjell Åke , Historiska rättskällor: En introduktion i rättshistoria , 2 uppl. , Stockholm: Nerenius & Santérus förlag 1997 , 34.

Norborg, Lars-Arne , Källor till Sveriges historia , Lund: Gleerups 1968 , 89.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 78.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Sweriges rikes lag : gillad och antagen på riksdagen åhr 1734 , Stockholm: Historiographi regni tryckerij 1736 , RB 3: § 5.

Andra språk

Dåtida finska kirjallinen tuomio

Synonymer

lagmansdombrev