Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under svenska tiden att inställa sig, infinna sig, närvara eller vara närvarande: inom förvaltningen huvudsakligen om att på kallelse inställa sig hos en myndighet, särskilt vid domkapitel eller domstol.

Finsk beskrivning

olla läsnä, tulla saapuville, saapua paikalle

Ruotsin vallan aikana käytössä ollut termi, jolla vittatiin lähinnä velvollisuuteen saapua viranomaisen luo kuultavaksi tai olla länsä asian käsittelyssä.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Thunander, Rudolf , Hovrätt i funktion. Göta hovrätt och brottmålen 1635–1699 , I, 49:de bandet , Stockholm: Nerenius & Santérus förlag Ab 1993 , 51.