Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Folkhögskola som grundades 1925 och 1930 bytte namn till Samhälleliga högskolan. Inträdeskravet var avlagd studentexamen. Vid Samhälleliga högskolan kunde man avlägga politices kandidatexamen. Högskolan erbjöd också andra, mer yrkesinriktade examina. På 1940-talet tillkom ytterligare examina med utgångspunkt i socialarbete, ungdomsarbete och fångvård. I en omorganisation 1949 överfördes den akademiska forskningen till en statsvetenskaplig fakultet. År 1960 flyttade högskolan till Tammerfors, och 1966 bytte den namn till Tammerfors universitet.

Finsk beskrivning

Kansalaiskorkeakoulu

Oppilaitos, joka perustettiin Helsinkiin vuonna 1925. Alkuvaiheissa siellä saattoi suorittaa sanomalehtimiehen tutkinnon, hallinnollisen tai osuustoimintatutkinnon. Muutti nimensä vuonna 1930 Yhteiskunnalliseksi Korkeakouluksi ja laajensi samalla toimintaansa. 1949 muodostettiin yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, 1953 ensimmäinen jatkotutkinto. 1960 muutti Tampereelle ja 1966 nimi muutettiin Tampereen yliopistoksi.

Källor

Piirainen, Veikko , Vaivaishoidosta sosiaaliturvaan. Sosiaalihuollon ja sen työntekijäjärjestöjen historiaa Suomen itsenäisyyden ajalta , 4 , Hämeenlinna: Karisto 1974 , 97.