Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

En hovrätts rätt att föreslå kandidater för kungen i rådet (eller utan råds råde) till ett vakant ämbete inom hovrätten, dock utan rätt att rangordna eller förorda. Förfarandet stadgades i rättegångsprocessen 1615 och följdes fram till enväldets tid. Efter 1687 tolkades stadgandet som att hovrättens förslag fordrades endast om kungen inte kände någon kapabel kandidat.

Finsk beskrivning

esitysoikeus

oikeus esittää henkilöä virkaan; Hovioikeuden oikeus ehdottaa kuninkaalle hovioikeuden virkoihin sopivia ehdokkaita, kuitenkin ilman oikeutta asettaa hakijoita paremmuussjärjestykseen.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 715 (presentation).

Thunander, Rudolf , Hovrätt i funktion. Göta hovrätt och brottmålen 1635–1699 , I, 49:de bandet , Stockholm: Nerenius & Santérus förlag Ab 1993 , 218–219.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1600-tal

1615–1687