Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Rättigheten att från en fastighet uppbära en regelbundet återkommande avgift (avkomst), övergående i betydelsen rätten till avkastning av fastighet. Under svenska tiden användes termen om rätten till frälseränta och tomtöre, sedermera om undantag vid jordöverlåtelse varmed den tidigare jordägaren medgavs rätt till fastighetens avkastning eller andra förmåner.

Finsk beskrivning

tuoton nautintaoikeus, oikeus kiinteistön tuottoon

Oikeus nostaa säännöllisesti tuottoa kiinteistöstä. Tarkoitti alun perin omaisuudesta saatuja vuokratuloja, sittemmin omaisuudesta saatua tuottoa.

Källor

Flensburg, E. G. , Advokaten. Juridisk rådgivare och formulärbok , Tredje omarbetade och tillökade upplagan , Stockholm: Fröléen & Comp. 1922 , 514–516. http://runeberg.org/advokaten/

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 141.

Svenska Akademiens ordlista över svenska språket, http://www2.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_13_pa_natet/ordlista

Andra språk

Inga termer på andra språk