Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på de två assessorer som under svenska tiden, särskilt på 1600-talet, upprätthöll ett slags jourtjänst vid hovrätten när den inte var samlad till session. Residentes hade befogenhet att granska underrätternas domar i till hovrätten appellerade lindrigare mål, bl.a. misshandel, förtal och tjuvskytte.

Finsk beskrivning

hovioikeuden päivystävät asessorit*

1600-luvulla hovioikeudessa oli vakituisesti töissä kaksi asessoria myös hovioikeuden kokoontumisten ulkopuolella. He vastasivat tapausten vastaanottamisesta sekä vähäpätöisempien rikosasioiden käsittelystä.

Källor

Thunander, Rudolf , Hovrätt i funktion. Göta hovrätt och brottmålen 1635–1699 , I, 49:de bandet , Stockholm: Nerenius & Santérus förlag Ab 1993 , 237.

Andra språk

Latin residentes

Tid

Svenska tiden

1600-tal
1700-tal
1800-tal

1615–1809 (Finland)