Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I enskiftesförfattningarna 1803 och 1807 om att avskilja en del av ett hemmans jord till en egen jordlägenhet, på viss tid eller för alltid, utan att stomhemmanets mantal förändrades. Motsvarande delning av hemman kallades under perioden 1864–1916 parcellering.

Finsk beskrivning

palstoittaminen

Tilaan kuuluvan maa-alueen erottaminen omaksi palstakseen joko määräajaksi tai pysyvästi uusjaossa vuoden 1803 ja 1807 säädöksissä. Kantatilan manttaali ei muuttunut toimituksen myötä. Myöhemmin eli vuosina 1864–1916 käytettiin termiä ”parcellering”.

Källor

Haataja, Kyösti , Maanjaot ja talojärjestelmä , 37 , Porvoo: WSOY 1949 , 151.

Juhlin-Dannfelt, Hermann (red.) , Lantmannens uppslagsbok under medverkan av talrika fackmän , Stockholm: Norstedt 1923 , 572–573. http://runeberg.org/lantuppsl/

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 329–330.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 12.

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org

Andra språk

Dåtida finska palstaaminen

Tid

Svenska tiden
Autonoma tiden

1700-tal
1800-tal
1900-tal

1786–1916
1803 (1807)–1809 (Finland)