Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Utskott tillsatt av drätselkammaren i Helsingfors år 1907 på stadsfullmäktiges begäran för att i detalj granska förutsättningarna för renhållningen i staden.

Finsk beskrivning

Helsingin puhtaanapidon tutkintavaliokunta*

Helsingin rahatoimikamarin kaupunginvaltuuston pyynnöstä vuonna 1907 asettama valiokunta, jonka tehtävänä oli tutkia yksityiskohtaisesta kaupungin puhtaanapidon edellytyksiä.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Autonoma tiden

1900-tal

1907–1910