Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman med ansvar för att övervaka renhållningen i staden och se till att den kommunala och privatfinansierade avfallshanteringen följde de stadgeenliga kraven på till exempel sortering, avfallskärl och tömning.

Finsk beskrivning

puhtaanapitolaitoksen tarkastaja

Virkamies, joka vastasi kaupungin puhtaanapidosta sekä kaupungin jätteidenkäsittelyä koskevien säännösten noudattamisesta kunnallisella ja yksityissektorilla.

Källor

Nygård, Henry , Bara ett ringa obehag? Avfall och renhållning i de finländska städernas profylaktiska strategier 1830–1930 , Åbo: Åbo Akademis förlag 2004 , 290.

Andra språk

Inga termer på andra språk