Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Utskott vid en stads hälsovårdsnämnd med ansvar för att utreda och verkställa reformer inom renhållningsväsendet. Renhållningsutskott fanns i de större städerna, till exempel i Helsingfors från 1883, i Åbo 1895–1931.

Finsk beskrivning

puhtaanapitovaliokunta

Kaupungin puhtaanapitolautakunnan valiokunta, jonka tehtävänä oli suunnitella ja toteuttaa uudistuksia puhtaanapitolaitoksen toiminnassa.

Källor

Nygård, Henry , Bara ett ringa obehag? Avfall och renhållning i de finländska städernas profylaktiska strategier 1830–1930 , Åbo: Åbo Akademis förlag 2004 , 211–213, 222–223, 277.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/