Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under perioder när försörjningssituationen var svår tillsatte städerna särskilda utskott som med tanke på stadsbornas behov köpte in till exempel kött och brödsäd. Dessa utskott blev efter 1915 ofta permanenta och kallades vanligen livsmedelsnämnder. De kunde då ansvara för försörjningen av även andra bristvaror i staden, till exempel ved.

Finsk beskrivning

elintarvikelautakunta

Lautakunta, joka asetettiin kaupungeissa huolehtimaan elintarvikkeiden saannista vaikeina aikoina. Elintarvikelautakunnat muuttuivat pysyviksi vuoden 1915 jälkeen.

Källor

Nygård, Henry , Bara ett ringa obehag? Avfall och renhållning i de finländska städernas profylaktiska strategier 1830–1930 , Åbo: Åbo Akademis förlag 2004 , 284–285.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1920: 156: 459.

Andra språk

Inga termer på andra språk