Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Organ tillsatt av senaten den 1 december 1917, för den tid livsmedelslagen var i kraft. Styrelsen ansvarade för livsmedelsangelägenheter. Den skulle till exempel ombesörja anskaffningen av livsmedel till landet och sköta sådana uppgifter som tidigare ombesörjts av Livsmedelsavdelningen. Den bestod av en överdirektör och fyra avdelningsdirektörer som ledamöter samt föredragande och andra tjänstemän.

Finsk beskrivning

elintarvehallitus, elintarvikehallitus

Källor

Pieni Tietosanakirja I–IV , Helsinki: Otava 1925–1928 , I: 757. http://runeberg.org/pieni/

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1917: 109: § 6–8 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Autonoma tiden

1900-tal

1917–1918