Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Räntor eller skatter som utgick årligen.

Finsk beskrivning

välittömät verot ja maksut

Vuokrat tai verot, jotka tuli maksaa vuosittain.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 829.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 389 (utskyld).