Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på den tidsperiod då bönderna inom ett visst diskrikt skulle leverera avrads- och tiondespannmålen till kronomagasinet. Tidpunkten inföll mellan Thomas- och Kyndelsmässan (21.12–2.2). Landshövdingen fastslog en viss levereringsdag för varje härad och socken. Den offentliggjordes i god tid före levereringsdagen.

Finsk beskrivning

makasiiniintoimitusaika*, veroviljan viljamakasiiniin toimittamiselle annettu määräaika

Tietyn alueen talonpojille määrätty aika, johon mennessä vuokra- ja kymmenysmaksuihin tarkoitettu vilja tuli toimittaa kruununmakasiiniin eli kruunun viljavarastoon. Aikaraja oli tavallisesti aikavälillä 21.2.–2.2. Maaherra vahvisti määräpäivän paikallisesti.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 891.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid