Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Jordlägenhet på landsbygden som var ålagd att årligen leverera ett visst belopp oluttrad (orenad) salpeter till kronan.

Finsk beskrivning

salpietaritila*

salpeteriveron alainen tila eli tila, joka joutui luovuttamaaan vuosittain tietyn määrän puhdistamatonta salpietaria kruunulle

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1964: nr 19: § 1: 2.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

salpetergård

Se vidare