Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hemman som fått upptas på bolbyns mark, men som senare kommit att avskiljas från denna.

Finsk beskrivning

siirtotalo

Erikseen verolle pantu, mutta taloudellisesti toisesta talosta riippuvainen, manttaaliton ja tavallisesti rakentamaton tila.

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 5.