Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Före storskiftet om bebyggelse som anlagts på en odal- eller bolbys utmarker och som avskilts som en självständig enhet. Vid skifte av samfällda ägor fick avgärda by hälften mot hemman av motsvarande storlek i bolby. Avgärda by kunde också beteckna ett ensamliggande hemman.

Finsk beskrivning

siirtokylä

Ennen isojakoa käytetty termi asutuksesta, joka sijaitsi kylän ulkoreunalla ja joka oli erotettu erilliseksi kokonaisuudekseen.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 .

Juhlin-Dannfelt, Hermann (red.) , Lantmannens uppslagsbok under medverkan av talrika fackmän , Stockholm: Norstedt 1923 , 59. http://runeberg.org/lantuppsl/

Jutikkala, Eino , Suomen talonpojan historia , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , 257 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1958 , 44.

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 49–50.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sweriges rikes lag : gillad och antagen på riksdagen åhr 1734 , Stockholm: Historiographi regni tryckerij 1736 , BB 19: § 1.

Andra språk

Dåtida finska siirtokylä, ”aidattu asuma”

Synonymer

avgärdaby