Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sedan 1500-talet benämning på viss avgift (i spannmål eller annan lämplig naturaprodukt, kallad räntepersedel), som utgick från osjälvständig jordlägenhet till jordägaren eller innehavaren av den lägenhet från vilken jorden blivit avsöndrad. Från 1700-talet användes begreppet också om årlig avgift i pengar (eller varor) för avkastningen eller som ränta av fast egendom eller kapital (till exempel arrendeavgift, avrad).

Finsk beskrivning

vuotuinen korvausmaksu, palkintovero, vuokra

Nimitys, jota on käytetty 1500-luvulta lähtien vuokratilan emätilalle tai maanomistajalle suorittamasta maksusta (viljana tai muina soveliaina luonnontuotteina). 1700-luvulta lähtien myös vuotuinen rahallinen tai tuotteissa maksettu korvaus, joka perustui kiinteän omaisuuden tai pääoman tuotolle (esimerkiksi arenti).

Källor

Juhlin-Dannfelt, Hermann (red.) , Lantmannens uppslagsbok under medverkan av talrika fackmän , Stockholm: Norstedt 1923 , 59, 60. http://runeberg.org/lantuppsl/

Jutikkala, Eino & Gabriel Nikander , Säterier och storgårdar i Finland I–II 1939 , I: 43.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 138.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 5.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska vuokra, vero, maksu, veromaksu, palkintovero