Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förläning där länsinnehavaren betalade en årlig avgift till kronan för att få inneha länet med dess inkomster. Han behövde inte lämna någon redovisning för skötseln av länet.

Finsk beskrivning

maksulääni

Lääni, josta sen haltija maksoi vuosittaista korvausta kruunulle. Hänellä ei ollut tilintekovelvollisuutta läänin hoitamisessa.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XI: 106.

Andra språk

Inga termer på andra språk