Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Genom en lottningsprocess under storskiftesprocessen avgjordes under vissa omständigheter från och med 1783 i Savolax vilka hus som skulle flyttas i de fall att hemmanens hus och byggnader stod för nära varandra. Lottning skulle göras i det fall hemmanen inte kunde rangordnas så att några var betydligt mindre eller husen i sämre skick, i vilket fall de skulle flyttas.

Finsk beskrivning

arvonta

Isoajaon aikana Savossa suoritettu arvonta, jonka perusteella päätettiin kumpi tai mikä taloista tuli siirtää, jos tilojen rakennukset olivat liian lähellä toisiaan ja niitä muuten ei saatu koon tai kunnon perusteella arvojärjestykseen. Vuodesta 1783 lähtien.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Andra språk

Dåtida finska arpominen

Se vidare