Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1711, formellt 1777, bevis på genomgången barnmorskeutbildning, från 1860 tillståndsbrev att få verka som legitimerad och edsvuren barnmorska.

Finsk beskrivning

kätilönkirja, kätilölupakirja*

todistus kätilökoulutuksesta; Vuodesta 1711 lähtien käytössä ollut todistus suoritetusta kätilökoulutuksesta. Vuodesta 1860 eteenpäin kyseessä oli lupakirja, joka valtuutti toimimaan laillisena ja valanvannoneena kätilönä.

Källor

Ekman, Fredrick (utarbetad af) , Systematisk samling af utdrag utur gällande författningar rörande ecclesiastik- och skolestaterne uti Storfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-stift I–II, III, IV–V , Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1864 , III (1860): § 200–201 samt p. 5: § 1: § 18 (edsformulär för barnmorskor): 398, 1129, 1135.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 34.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

barnmorskebetyg