Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1680-talet ett säterirusthåll som ställde upp och underhöll två dragoner och två hästar, i motsats till normen om en dragon och häst per rusthåll. Det förekom också tredubbelt berustade säterier.

Finsk beskrivning

kaksinkertainen säteriratsutila*

kaksi ratsumiestä varustava säteritila; Vuodesta 1680 lähtien käytössä ollut termi säteritilasta, joka varusti tavallisen yhden sijasta kaksi ratsumiestä. Jotkut tilat varustivat jopa kolme ratsumiestä armeijalle.

Källor

Jutikkala, Eino & Gabriel Nikander , Säterier och storgårdar i Finland I–II 1939 , I: 34.

Rothstén, F.W. , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1883 . http://www.genealogia.fi/hakem/sanasto/sanastoesi.htm

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 345 (säteri).

Andra språk

Dåtida finska kaksinaisesti ratsuvelvollinen säteri

Tid

Svenska tiden

1600-tal
1700-tal
1800-tal

1686–1809 (Finland)