Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Manlig invånare på landsbygden, särskilt om lantbrukare, jordbrukare, bonde.

Finsk beskrivning

maamies

Maaseudun asukas, erityisesti maanviljelijä, talonpoika.

Källor

Inga källor