Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den skatt som vissa hemman i Savolax erlade före skattläggningen. För att främja genomförandet av storskiftet bestämdes 1783 att de hemman som i samband med storskiftet fick förhöjd skatt skulle börja betala den högre skatten först efter tio år. I vissa fall kunde fristen förlängas med ytterligare fem år.

Finsk beskrivning

väliaikainen vero

Vero, jota jotkut tilat Savossa maksoivat, ennen kuin niille oli laskettu vakituinen vero.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 387.