Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Breviarum (bönbok i vilken tidegärden återfinns) eller kyrkohandbok. Kurian behövde en praktisk samling med tidegärdens olika delar (antifonerna, psaltarpsalmerna, hymnerna m.m.). Breviariet är en av de officiella liturgiska böckerna och innehåller jämte riterna de vanligaste välsignelserna och andra sakramentalier.

Finsk beskrivning

breviario, hetkirukouskirja

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk