Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Böter som erlades för kroppsskador eller dråp som inte skett med vilja. Termen förekom redan under medeltiden och ingår också i 1734 års lag.

Finsk beskrivning

tapaturmasakko

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 889.

Andra språk

Inga termer på andra språk