Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Anstalt för förvaring, senare också vård av sinnessjuka.

Finsk beskrivning

mielenterveyspotilaiden hoitolaitos, hulluinhuone

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 81.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska hulluinhuonelaitos

Synonymer

dårhus