Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Enligt fredstraktaterna 1645, 1658, 1660 och 1676 om erövrade folks rätt att få leva med sina gamla lagar och förordningar. Termen övergick under 1700-talet i betydelsen sammanfattningen av och vetenskapen om de rättsregler och rättssystem som reglerar förhållandet mellan stater och om den doktrin och rättspraxis som tillämpas för alla folk, oavsett politiska gränser (internationell rätt).

Finsk beskrivning

kansainvälinen oikeus

Källor

Inga källor

Andra språk

Latin ius publicum; ius gentium
Dåtida finska kansanoikeus; kansainvälinen oikeus, kansainoikeus; kansainoikeusoppi

Synonymer

publik internationell rätt