Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Öppen fullmakt: fullmakt i vilken behörigheten att företräda fullmaktsgivaren inte är definierad eller begränsad.

Finsk beskrivning

avoin valtakirja

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 630.

Andra språk

Inga termer på andra språk