Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Råmärke eller rågräns som ska faställas genom jordskifte.

Finsk beskrivning

jakoraja

maanjaon yhtyedessä vahvistettava uusi raja

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 124.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 318.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska väliraja

Synonymer

skiftsrå (Sverige)