Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vid avrättningar kommenderades socknens män ännu på 1700-talet till avrättningsplatsen. Där bildades två ringar runt den dödsdömde och männen hade långa käppar i händerna. Den yttre ringens käppar pekade åt ena hållet och den inre åt det andra. Avsikten var att förhindra den dödsdömde från att fly eftersom folktraditionen ansåg att domen i så fall miste sin kraft. Medverkan i spetsgård ansågs som en belöning.

Finsk beskrivning

seiväsvartio*; seipäillä varustettujen pitäjän miesten teloituspaikan ympärille muodostama vartiopiiri

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk