Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av (ärke)biskopen och magistraten i Åbo stad verkställt och förvaltat spannmålsmagasin för fattighjälp åt behövande personer födda i Åbo stad. Magasinet inrättades 1773 med stöd av den i London avlidne handlanden John Spiekers testamente som anslog 1 500 silver sterling för ändamålet.

Finsk beskrivning

Spiekerin viljamakasiini

Turussa sijainnut viljavarasto, joka jakoi köyhäinapua kauppias John Spiekerin testamentin turvin (1773–)

Källor

Ekman, Fredrick (utarbetad af) , Systematisk samling af utdrag utur gällande författningar rörande ecclesiastik- och skolestaterne uti Storfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-stift I–II, III, IV–V , Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1864 , III (1860): II: § 159: 113.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid