Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Anhaltsstation, hållplats vid exempelvis järnväg.

Finsk beskrivning

pysäkki, seisake

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 856.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk