Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skyldighet att hålla en jordbruksfastighet i ett efter ortens sed gott odlingsskick.

Finsk beskrivning

hoitovelvollisuus*, kunnossapitovelvollisuus*

(Viljelysmaan) hoitovelvollisuus*, (viljelysmaan) kunnossapitovelvollisuus*

Källor

Rothstén, F.W. , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1883 . http://www.genealogia.fi/hakem/sanasto/sanastoesi.htm

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 .

Andra språk

Dåtida finska ruokkovelvollisuus