Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ursprungligen en liturgisk funktionär som mottagit den högsta av de fyra lägre vigningarna. Senare blev akolyt en beteckning för kyrkotjänare.

Finsk beskrivning

akolyytti, liturginen avustaja

kirkollinen avustaja

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , I: 65.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

ceroferarius