Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person som fångar och tränar falkar och andra rovfåglar att jaga samt har hand om deras vård och skötsel, även person som vid jakt med falk eller rovfågel bär jaktfåglarna. År 1748 utgjordes falkenerarestaten i Sverige av en falkenermästare och två drängar.

Finsk beskrivning

haukankouluttaja, falkneri, falkonieeri

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 206.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 500.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Tyska Falkenier, Falkner
Franska fauconnier

Synonymer

falkenerarmästare
falkenär
falkmästare
falkonerare