Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tryckt eller skrivet meddelande avsett att läsas upp i kyrkan för att dels mana församlingen till förböner vid till exempel sjukdomsfall, dels tillkännage någon händelse eller dylikt.

Finsk beskrivning

rukouslappu, rukouspyyntö

Painettu tai kirjoitettu tiedotus, joka luettiin kirkossa saarnastuolista ja jonka tarkoituksena oli osin kehottaa seurakuntaa esirukouksiin sairastapauksissa ja vastaavissa, osin myös saattaa joku asia tiedoksi.

Källor

Dahlgren, F.A. , Glossarium öfver föråldrade eller ovanliga ord och talesätt i svenska språket från och med 1500-talets andra årtionde , Lund: Gleerups 1914–1916 . http://runeberg.org/ovanliga/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/