Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Präst med fast anställning som avlönades av församlingen för att sköta de kyrkliga förrättningarna i ett bönehus . Bönehuspredikanten var underställd kyrkoherden i moderförsamlingen och hans befogenheter motsvarade en kaplans i en kapellförsamling eller en predikants i en bruksförsamling.

Finsk beskrivning

rukoushuonesaarnaaja, kappelisaarnaaja

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1871: 205 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1869 (kyrkolag): nr 30: § 151: 39–40.