Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kyrklig befattningshavare som var anställd för att trampa luft i orgelns bälgar. Befattningen kombinerades ofta med uppgiften som ringare.

Finsk beskrivning

urkuinpolkija

urkuihin ilmaa polkenut toimihenkilö, joka usein oli myös kellonsoittaja

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 203, 214, 223, 226, 228.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 259.

Andra språk

Latin pulsator organum, calcator organum
Dåtida finska urkuinpolkija

Synonymer

calcator organum
kalkant
pulsator organum