Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kyrklig funktionär som mot arvode spelade orgel i kyrkan under gudstjänsten och vid olika kyrkliga förrättningar. Orgelspelare förekom under 1700–1800-talet i mindre församlingar som saknade orgelnisttjänst.

Finsk beskrivning

urkujensoittaja

Kirkollinen toimihenkilö, joka palkkiota vastaan soitti urkuja jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa tilaisuuksissa. Urkujensoittajia oli 1700–1800-luvuilla pienemmissä seurakunnissa, joissa ei ollut vakituista urkurinvirkaa.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 259.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 259.