Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänstebeteckning för protokollsekreterare eller kanslist i Senatens justitiedepartement under autonoma tiden

Finsk beskrivning

avustava suomen kääntäjä

Senaatin oikeusosaston kanslistin tai pöytäkirjasihteerin virkanimike autonomian aikana.

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1897.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

biträdande translator för finska språket vid justitiedepartementet