Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänstebeteckning för vanligen juridiskt utbildad tjänsteman vid centralt ämbetsverk (även vid hovrätt), med uppgift att föra protokoll samt uppsätta och expediera skriftliga handlingar.

Finsk beskrivning

kollegionotaari, virastonotaari

Juridisen koulutuksen saanut virkamies keskusvirastossa, tehtävänä huolehtia kirjanpidosta sekä laatia ja lähettää kirjallisia asiakirjoja.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 603.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 15, 243.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska kolleginotarius, kolleginotari