Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Stadsbetjänt med uppgift att (själv eller under ledning av en förman) förestå vården av och arbetet vid en brandspruta, brandkapten. Sprutmästaren inspekterade regelbundet brandsprutan och brandpersonalens kunnighet.

Finsk beskrivning

ruiskumestari, paloruiskumestari

paloruiskun kunnosta ja käytöstä palotilanteessa vastannut palokunnan jäsen

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 308.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/