Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på arméns överläkare under Karl XII:s regeringstid,senare kallad stabsläkare.

Finsk beskrivning

esikuntalääkäri, armeijan ylilääkäri

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 232.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 329 (stabsläkare).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/