Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Underlöjtnant vid stab som inte uppbar underlöjtnants normala lön.

Finsk beskrivning

esikunnan aliluutnantti*

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

1700-tal

1700-tal–