Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på officer under kaptens grad, det vill säga löjtnant och underlöjtnant.

Finsk beskrivning

yliupseeri

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 234.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 21.

Suomi-ruotsi-suomi- sotilassanakirja : Finsk-svensk-finsk militärordbok (Puolustuvoimien koulutuksen kehittämiskeskus, 1 CD-ROM) , Helsinki: WSOY 2004 , (WSOY).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska yliupseeri