Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på officerare av kaptens, kaptenslöjtnants, löjtnants och fänriks tjänstegrad, vilkas tjänstgöring är förlagd i ett kompani.

Finsk beskrivning

komppaniaupseeri

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 91.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/