Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ämbetsman i staden som mätte och krönte målkärl, åmar, fat m.m. med sitt märke. Under medeltiden var en av de viktigaste uppgifterna märkning av åm för sältran. Åmaren tjänstgjorde ofta också som stadens vägare.

Finsk beskrivning

aamittaja*, mittojentarkastaja*

kaupungin mitta-astioiden (ja vaakojen) tarkastaja keskiajalla. (Aami = tilavuusyksikkö, 157 litraa)

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XVII: 3.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , I: 3 (aami).

Andra språk

Inga termer på andra språk